การวางแผนในการทำงานไม้

การวางแผนในการทำงานไม้

อัพเดท: Monday, May 30th, 2011 | 12,459 views

ในการทำงานไม้นั้น เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวางแผนในการทำงานไม้ไว้ล่วงหน้า ซึ่งการวางแผนในการทำงานไม้นั้น จะประกอบไปด้วย แบบของงานไม้หรือแบบร่าง,รายการวัสดุและเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการทำงานไม้และขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ในส่วนของแบร่างในงานไม้นั้น มักจะใช้แบบภาพสามมิติ อย่างเช่น แบบภาพ isometric หรือ แบบภาพ cabinet หรืออาจจะใช้แบบภาพชนิดที่ใช้แสดงส่วนประกอบของชิ้นส่วนของงานไม้แต่ละชิ้นอย่างที่เรียกว่าแบบภาพ exploded view ซึ่งแบบภาพงานไม้ชนิดนี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานได้ดี จากนั้นในส่วนของการทำรายการวัสดุและเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คำนวณต้นทุนในการผลิตและใช้เป็นรายการตรวจสอบในการซื้อวัสดุต่างๆได้ ซึ่งจะต้องมีการระบุรายละเอียดของวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอย่างชัดเจน ขั้นตอนท้ายที่สุดคือการวางแผนในการทำงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมการ การดำเนินการและการประกอบ สุดท้ายคือขั้นตอนของการตกแต่งชิ้นงานเพื่อให้งานออกมาดีและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

การวางแผนในการทำงานไม้

1 ความคิดเห็น สำหรับ "การวางแผนในการทำงานไม้"

  1. GOLF64 says:

    จริงๆด้วย..

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :