การออกแบบงานไม้

การออกแบบงานไม้

อัพเดท: Tuesday, November 30th, 2010 | 18,218 views

ออกแบบงานไม้

ออกแบบงานไม้

ในการนำไม้มาใช้งานโดยทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น จะต้องมีการออกแบบงานไม้เหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มทำการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทำการผลิตงานไม้นั้นได้ง่ายขึ้น มีความทานทานแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้ดี รวมทั้งมีความสวยงามและดึงดูดใจผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานได้มาก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการออกแบบงานไม้มีดังนี้ คุณภาพในการออกแบบ ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมงานที่ดีในการออกแบบด้วย,วัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานมีความเหมาะสม ,ใช้เทคนิคในการผลิตที่มีคุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการหาข้อบกพร่องในการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้นั้น ควรจะต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่นโต๊ะทำงาน ควรมีส่วนที่ใช้เก็บเอกสาร และส่วนที่ใช้วางอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆตามสมควร และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น ความสูงของโต๊ะทำงานควรมีความสูงเหมาะสมกับผู้ใช้งานโดยที่ไม่ต้องก้มเงยหรือต้องเอี้ยวตัวมากเกินไปในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ นอกจากนี้ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เช่นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กไม่ควรมีเหลี่ยมมุมหรือมีส่วนที่แหลมคมทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ง่าย เป็นต้น

Tags:

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :