การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว Dovetail Joint

การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว Dovetail Joint

อัพเดท: Tuesday, December 7th, 2010 | 5,284 views

การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว

การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว

การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว (Dovetail Joint) นั้น แม้ว่าจะเป็นวิธีที่สามารถทำได้ค่อนข้างยาก แต่ก็เป็นการเข้าไม้ที่มีความแข็งแรงและเป็นวิธีเข้าไม้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง การเข้าไม้แบบหางเหยี่ยวนั้นจะสามารถทำการยึดตรึงกันได้ก็เพราะรูปร่างของชิ้นไม้ที่นำมาต่อกันจะช่วยให้เกิดการยึดตรึงที่ดีในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะใช้วัสดุในการประสานให้แผ่นไม้ทั้งสองชิ้นสามารถต่อกันได้อย่างหนาแน่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าไม้แบบหางเหยี่ยวนั้นจะต้องมีการร่างแบบหางเหยี่ยวไม้แผ่นที่หนึ่งโดยอาจจะมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับหางเหยี่ยวของไม้แผ่นที่สองก็ได้ จากนั้นจึงทำการตัดหางเหยี่ยวแผ่นที่หนึ่งตามที่ได้ร่างแบบเอาไว้ แล้วนำหางเหยี่ยวแผ่นที่หนึ่งมาเป็นแบบร่างของหางเหยี่ยวแผ่นที่สอง เมื่อตัดแบบหางเหยี่ยวทั้งสองออกมาแล้วก็ให้ทำการกดหัวไม้ด้านหางเหยี่ยวที่จะนำมาต่อกันเข้าด้วยกันเพื่อทดสอบความพอดี หากฝืดเกินไปก็ใช้สิ่วแต่งหางเหยี่ยวด้านที่ต่อกันให้มีขนาดพอดีจึงทำการประกอบหางเหยี่ยวเข้าด้วยกันโดยใช้กาว แบบของไม้ที่ใช้ในการเข้าไม้แบบหางเหยี่ยวสมารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆได้อีกหลายประเภท แต่วิธีที่ถือกันว่าเป็นมาตรฐานในการเข้าไม้แบบหางเหยี่ยวก็คือ แบบเปิดหัว

Tags: , ,

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :