ปัญหาไฟป่า

ปัญหาไฟป่า

อัพเดท: Monday, February 16th, 2009 | 1,287 views

ไฟป่า

ปัญหาไฟป่า

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งหมดล้วนเกิดจากความประมาทของมนุษย์ การวิเคาะห์ไฟป่าที่เกิดขึ้นจะถูกแบ่งไปออกเป็น 2 ชนิด

1. ไฟจำเป็นที่ต้องเกิด เป็นไฟที่เกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ที่อาศัยอยู่บนเขา เพื่อทำเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะการเปิดไฟ ชาวบ้านจะเผาเพื่อเปิดพื้นที่ และล้อมแนวกันไฟเพื่อควบคุมไม่ให้ลุกลาม เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวบรรดาพันธุ์ไม้ต่างๆ ก็จะขึ้นรกเป็นป่า แล้วดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมา

2. ไฟป่าที่ไม่จำเป็น เกิดจากผู้ที่ลักลอบ แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าปลูกพืชไร่ ถางหาของป่า จะเป็นมือมืดที่อาศัยช่วงเวลากลางคืนจุดไฟ แล้วปล่อยทิ้งจนควบคุมไม่ได้ ดร.อานนท์ กล่าวว่าบ้านเราห้ามไม่ให้มีไฟป่าคงไม่ได้ เพราะถ้าห้ามเผา ชาวบ้านก็จะแอบเผาแล้วก็จะเป็นการเผาป่าที่ลุกลามจนไฟมอด และจะทำความเสียหายให้กับพื้นที่จำนวนมาก

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=75y-GQ0MSK4[/youtube]

Tags: , , , ,

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :